Przedszkole   nr 1 im. Kubusia Puchatka  mieści się przy ulicy Wojska Polskiego 2, tuż przy Ratuszu. Jest to placówka z tradycjami, gdyż swoją działalność rozpoczęła zaraz po II wojnie światowej. Pierwsze wzmianki na kształt dzisiejszych projektów organizacyjnych, datują się  5. XI. 1945r. Przedszkole nosiło wówczas nazwę "Małych Pionierów" i mieściło się przy ulicy Katenhagen 1. Swoim oddziaływaniem obejmowało 23 dzieci i zatrudniało 2 osoby, w tym kierownika. Funkcję tę sprawowała pani Celina Sikirko.  
         W roku 1958r. Do przedszkola uczęszczało już 100 dzieci, które rozmieszczone były w 3 oddziałach. Dyrektorem, aż do 1980r. była pani Wanda Pawłowska.
          Na początku lat 70-tych dobudowano nowe skrzydło budynku, aby mogło pomieścić więcej dzieci.
         Kolejnymi dyrektorami placówki były panie: Teresa Łuczycka (1980/81, 81/82), Wanda Bajtek (1982/83, 83/84),Anna Kalinowska (1984/85-1992/93), Katarzyna Osses (1993/94-2002).
Z historii przedszkola
Obecnie funkcję tę sprawuje pani Agnieszka Paszkiewicz. W przedszkolu jest 5 oddziałów,w których przebywa 111 dzieci. W 2002 roku przedszkole przyjęło imię"Kubusia Puchatka". Kadra pedagogiczna liczy wraz z dyrektorem 8 osób, których wszyscy legitymuje się dyplomem wyższych uczelni. Nauczyciele wciąż się dokształcają na studiach podyplomowych, kursach i seminariach.Przedszkole zatrudnia 3 pracowników administracji (intendent, kadrowa, księgowa)oraz 7 pracowników obsługi.
         Przedszkole funkcjonuje niemal cały rok- z wyjątkiem przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
Przedszkole czynne jest od 630 do 1600.

      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie światy oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
        Nasze Przedszkole charakteryzuje się tym, iż mamy wyraźnie określone priorytety wychowawcze. Na pierwszym miejscu stawiamy podmiotowość i dobro dziecka. Jesteśmy otwarci na innowacje i eksperymenty. Zapewniamy naszym wychowankom miłą i serdeczną atmosferę; wysoką jakość opieki, wychowania i edukacji; klimat życzliwości; profesjonalizm;bogatą ofertę dodatkowych zabaw i zajęć wspierających indywidualny rozwój.
         Uwzględniamy znaczące wydarzenia w życiu naszej placówki: święta, uroczystości, spotkania okolicznościowe, w których staramy się sięgać do tradycji naszego przedszkola, tradycji rodzinnych i kulturowych. Wspieramy wszechstronny rozwój naszych wychowanków i właściwie przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole. Jesteśmy laureatami wielu konkursów,przeglądów organizowanych przez Sławieński Dom Kultury.
         Od lat pracujemy na programach wybitnych specjalistów z dziedziny wychowania przedszkolnego.
Mamy nazwę, logo i hymn przedszkola.
Redagujemy gazetkę przedszkolną pod nazwą "Kubusiowe co nieco".
Nasza przyszłość to wychowanie ku Arystotelesowskim zasadom "prawdy, dobra i piękna". Stawiamy na taki styl pracy, który na pierwszym miejscu stawia podmiotowość małego człowieka, w którym dorosły, traktując dziecko jako partnera, pomaga mu w rozwijaniu silnej, otwartej na twórcze poszukiwania osobowości.
Nasze osiągnięcia:

Valid HTML 4.01 Transitional